Các lớp tại trung tâm thường được chúng tôi tổ chức theo nhóm tùy vào nhu cầu của các em HS và quý CMHS. Các lớp tại trung tâm thường là các lớp học nhóm, học sinh được tham gia các nhóm học bao gồm các học sinh có trình độ tương đương với mình, nhờ vào đó thuận tiện cho giáo viên soạn và giảng bài phù hợp cho nhóm học sinh mà giáo viên tham gia giảng dạy. Các lớp tại trung tâm có ưu điểm là học phí thấp do HS thường chọn theo học theo nhóm, học phí sẽ càng tăng lên nếu HS có nhu cầu nhóm học ít người hoặc nhóm chỉ có 1 thầy – 1 trò.

Danh sách đang cập nhật….

Thông báo