Cơ hội dành cho gia sư

Nếu gia sư có lớp không thuộc chuyên ngành dạy hoặc không còn thời gian trống để nhận thêm lớp thì có thể giới thiệu lại cho Trung tâm, các bạn không những trở thành cộng tác viên cho Trung tâm mà còn có cơ hội nhận 5% phí hoa hồng của tháng lương đầu tiên từ Trung tâm. Giới thiệu càng nhiều lớp như vậy sẽ giúp các bạn có thêm thu nhập, Trung tâm luôn tạo cơ hội cho các bạn, giúp các bạn thêm nguồn tài chính để đầu tư cho việc học và kinh nghiệm dạy sau này.

Thông báo