Nguyên Tắc Hoạt Động Của Trung Tâm

 

1. Trung tâm sẽ lấy 25% hoa hồng tháng lương đầu tiên khi giao lớp phù hợp cho gia sư.

2. Gia sư được dạy thử buổi đầu tiên, để đánh giá sức học của học sinh.

3. Sau buổi dạy đầu tiên nếu không phù hợp với lớp được giao, Trung tâm sẽ trả lại hoàn toàn phí hoa hồng đã nhận của gia sư.

4. Gia sư phải có trách nhiệm với lớp mình đã nhận, giúp học sinh mình tiến bộ và đạt thành tích cao trong học tập.

5. Sau khi học phí đã được thỏa thuận, gia sư không được tự ý thay đổi mức học phí và buổi dạy.

6. Nếu có bất kì vấn đề nào khó khăn trong quá trình dạy học, gia sư liên hệ ngay với Trung tâm để được giải quyết.

Thông báo