Trung Tâm và Phụ Huynh

 

1. Trung tâm không nhận bất cứ lợi nhuận nào từ phụ huynh khi đăng ký tìm gia sư.

2. Học sinh sẽ được học thử buổi đầu tiên, phụ huynh không phải trả phí dạy buổi đó.

3. Phụ huynh có thể đưa ra mức học phí phù hợp với yêu cầu (có thể thỏa thuận sau ).

4. Phụ huynh trả học phí trực tiếp cho gia sư khi gia sư đã hoàn thành đủ buổi dạy.

5. Nếu có bất kì vấn đề gì thì phụ huynh liên hệ ngay với Trung tâm để được giải đáp.

6. Trung tâm sẽ thường xuyên liên hệ với phụ huynh, quan tâm đến tiến trình học tập, đảm bảo sự tiến bộ và đạt kết quả cao trong học tập của học sinh.

Thông báo