Phụ Huynh: Nguyễn Thị Linh - Cần tìm gia sư dạy hóa lớp 8 - Vĩnh Long (Mã: 240)
Cần tìm chuyên môn: Hóa học
Trình độ cần: Đại học
Dạy lớp: ,Lớp 8,
Nơi dạy:
Buổi học: ,Sáng thứ 2,Chiều thứ 4,Tối thứ 7,

Yêu cầu chung về gia sư cần tìm:

Thông báo