Phụ Huynh: Trịnh Quốc Cường - Cần gia sư dạy Vật Lý lớp 10 - Cần Thơ (Mã: 222)
Cần tìm chuyên môn: Vật Lý
Trình độ cần: Đại học
Dạy lớp: ,Lớp 10,
Nơi dạy:
Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 5,Chiều chủ nhật,

Yêu cầu chung về gia sư cần tìm:

Thông báo