Phụ Huynh: Nguyễn Thị Diệp Chi - Cần gia sư dạy Hóa lớp 10 - Cần Thơ (Mã: 221)
Cần tìm chuyên môn: Hóa Học
Trình độ cần: Đại học
Dạy lớp: ,Lớp 10,
Nơi dạy:
Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 5,Chiều chủ nhật,

Yêu cầu chung về gia sư cần tìm:

Ôn tập lớp 9 rồi dạy kiến thức lớp 10

Thông báo