Phụ Huynh: Đinh Quốc Huy - Cần tìm gia sư dạy Anh Văn lớp 9 - Cần Thơ (Mã: 220)
Cần tìm chuyên môn: Anh Văn
Trình độ cần: Đại học
Dạy lớp: ,Lớp 9,
Nơi dạy:
Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 5,Tối chủ nhật,

Yêu cầu chung về gia sư cần tìm:

Có kinh nghiệm.

Thông báo