Phụ Huynh: Châu Văn Linh - Cần tìm gia sư dạy Lý lớp 9 - Cần Thơ (Mã: 214)
Cần tìm chuyên môn: Vật Lý
Trình độ cần: Đại học
Dạy lớp: ,Lớp 9,
Nơi dạy:
Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 4,Chiều thứ 7,

Yêu cầu chung về gia sư cần tìm:

Thông báo