Phụ Huynh: Ngô Bình Duy Khang - Cần tìm gia sư dạy lớp 4 - Cần Thơ (Mã: 213)
Cần tìm chuyên môn: Môn tiểu học
Trình độ cần: Đại học
Dạy lớp: ,Lớp 4,
Nơi dạy:
Buổi học: ,Sáng thứ 2,Sáng thứ 5,Sáng thứ 7,

Yêu cầu chung về gia sư cần tìm:

Nhiệt tình, siêng năng, yêu trẻ...

Thông báo