Nhận dạy môn Toán từ lớp 1 đến lớp 10 - Cần Thơ
nopic
Mã gia sư: GS-208
Họ tên: Nguyễn Quốc Vinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/01/1991
Quê quán: Long Mỹ-Hậu Giang
Địa chỉ: Cần Thơ
Liên hệ GS: 0907 551 651
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Mức lương mong muốn: 700.000 đồng/tháng
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Chuyên môn:Toán học
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán tiểu học và phổ thông
Lớp đăng ký: ,Lớp 1,Lớp 2,Lớp 3,Lớp 4,Lớp 5,Lớp 6,Lớp 7,Lớp 8,Lớp 9,Lớp 10,
Dạy buổi: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 3,Tối thứ 4,Tối thứ 5,Chiều thứ 6,Chiều thứ 7,Tối thứ 7,Chiều chủ nhật,Tối chủ nhật,
Nơi dạy:

Giới thiệu bản thân:


Thông báo