Nhận dạy môn Toán từ lớp 1 đến lớp 9
nopic
Mã gia sư: GS-187
Họ tên: Huỳnh Thị Mỹ Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/09/1992
Quê quán: Cần Thơ
Địa chỉ: Cần Thơ
Liên hệ GS: 0907 551 651
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Mức lương mong muốn: 900.000/1thang
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Chuyên môn:Toán học
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán tiểu học và phổ thông
Lớp đăng ký: ,Lớp 1,Lớp 2,Lớp 3,Lớp 4,Lớp 5,Lớp 6,Lớp 7,Lớp 8,Lớp 9,
Dạy buổi: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 4,Chiều thứ 6,
Nơi dạy:

Giới thiệu bản thân:


Thông báo