Nhận dạy môn Lý lớp 8
nopic
Mã gia sư: GS-167
Họ tên: Ngô Mạnh Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/04/1990
Quê quán: Sóc Trăng
Địa chỉ: Cần Thơ
Liên hệ GS: 0907 551 651
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Mức lương mong muốn: 60.000 đồng/buổi
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Chuyên môn:Sư Phạm Vật Lý
Trình độ: Đại học
Dạy môn:
Lớp đăng ký: ,Lớp 6,Lớp 7,Lớp 8,Lớp 9,
Dạy buổi: ,Tối thứ 2,Tối thứ 3,Tối thứ 4,Tối thứ 5,Tối thứ 6,
Nơi dạy:

Giới thiệu bản thân:


Thông báo