Nhận dạy môn Toán, Lý, Hóa, Lớp 10, 11, 12 - Tp HCM
nopic
Mã gia sư: GS-155
Họ tên: Mạc Thị Minh Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/5/1992
Quê quán: Đồng Nai
Địa chỉ: Thủ Đức- Tp HCM
Liên hệ GS: 0907 551 651
Nơi công tác - Học tập: Thủ đức- Tp HCM
Mức lương mong muốn: 500k/2 buổi
Nơi công tác - Học tập: Thủ đức- Tp HCM
Chuyên môn:Tin Học Quản Lý
Trình độ: Sinh viên
Dạy môn: Toán, Lý, Hóa
Lớp đăng ký: ,Lớp 10,Lớp 11,Lớp 12,
Dạy buổi: ,Tối thứ 3,Tối thứ 5,Tối thứ 7,
Nơi dạy:

Giới thiệu bản thân:

Tâm Huyết với học sinh


Thông báo