Nhận dạy môn Hóa lớp 10 - lớp 12
nopic
Mã gia sư: GS-150
Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/04/1989
Quê quán: Vĩnh Long
Địa chỉ: Cần Thơ
Liên hệ GS: 0907 551 651
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Mức lương mong muốn: 70.000 đồng/ buổi
Nơi công tác - Học tập: Đại học Cần Thơ
Chuyên môn:Sư Phạm Hóa
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Hóa Học
Lớp đăng ký: ,Lớp 10,Lớp 11,Lớp 12,Luyện thi đại học,
Dạy buổi: ,Tối thứ 2,Tối thứ 3,Tối thứ 4,Tối thứ 5,Tối thứ 6,Tối thứ 7,
Nơi dạy:

Giới thiệu bản thân:


Thông báo