Nhận dạy Anh Văn từ lớp 1 đến lớp 9
nopic
Mã gia sư: GS-140
Họ tên: Nguyễn Thùy Thảo Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/03/1990
Quê quán: Vĩnh Long
Địa chỉ: Cần Thơ
Liên hệ GS: 0907 551 651
Nơi công tác - Học tập: Đại Học Cần Thơ
Mức lương mong muốn: 60.000 đồng/buổi
Nơi công tác - Học tập: Đại Học Cần Thơ
Chuyên môn:Sư Phạm Anh Văn
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Anh Văn
Lớp đăng ký: ,Lớp mẫu giáo,Lớp 1,Lớp 2,Lớp 3,Lớp 4,Lớp 5,Lớp 6,Lớp 7,Lớp 8,Lớp 9,
Dạy buổi: ,Sáng thứ 2,Tối thứ 2,Sáng thứ 3,Tối thứ 3,Sáng thứ 4,Tối thứ 4,Sáng thứ 5,Tối thứ 5,Sáng thứ 6,
Nơi dạy:

Giới thiệu bản thân:


Thông báo