Gia sư: Lê Thị Mộng Thúy (Mã: 241)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Ninh Kiều - Cần Thơ
- Cấp nhật: 01-20-2015
- Ngày sinh: 25/07/1981
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Toán
- Đánh giá:
Gia sư: đào thị tiền (Mã: 233)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Sóc Trăng
- Địa chỉ: ninh kiều
- Cấp nhật: 09-15-2014
- Ngày sinh: 12-11-1994
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Toán
- Đánh giá:
Gia sư: NGUYỄN MINH THƯ (Mã: 230)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 08-27-2014
- Ngày sinh: 28-11-1989
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Đại học ngữ văn
- Đánh giá:
Gia sư: NGUYỄN MINH THƯ (Mã: 229)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 08-27-2014
- Ngày sinh: 28-11-1989
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Đại học ngữ văn
- Đánh giá:
Gia sư: NGUYỄN MINH THƯ (Mã: 228)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 08-27-2014
- Ngày sinh: 28-11-1989
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Đại học ngữ văn
- Đánh giá:
Gia sư: Trương Bích Nga (Mã: 227)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Sóc Trăng
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 08-18-2014
- Ngày sinh: 27/02/1994
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Toán
- Đánh giá:
Gia sư: Kennethnes (Mã: 226)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: NB vs HN
- Địa chỉ:
- Cấp nhật: 08-06-2014
- Ngày sinh:
- Giới tính: Gi?i tính khác
- Chuyên môn:
- Đánh giá:
Gia sư: Hứa Bảo Thụy (Mã: 225)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 08-02-2014
- Ngày sinh: 11-21-1992
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Toán
- Đánh giá:
Gia sư: Trần Thuận Thành (Mã: 219)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-28-2014
- Ngày sinh: 02/09/1991
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Anh văn
- Đánh giá:
Gia sư: Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhi (Mã: 210)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-13-2014
- Ngày sinh: 12/9/1992
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Sinh Học
- Đánh giá:
Gia sư: Nguyễn Văn Bình (Mã: 209)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-13-2014
- Ngày sinh: 21/4/1990
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Hóa học
- Đánh giá:
Gia sư: Nguyễn Quốc Vinh (Mã: 208)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Long Mỹ-Hậu Giang
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-13-2014
- Ngày sinh: 20/01/1991
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Toán học
- Đánh giá:
Gia sư: Nguyễn Hồng Thắm (Mã: 207)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cái Răng - Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Ngày sinh: 12/03/1992
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Toán học
- Đánh giá:
Gia sư: Nguyễn Thị Trúc Mai (Mã: 206)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Ngày sinh: 20/12/1993
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Sinh học
- Đánh giá:
Gia sư: Mai Quốc Huy (Mã: 205)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Đồng Tháp
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Ngày sinh: 15/02/1990
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Vật Lý
- Đánh giá:
Gia sư: Lương Phan Thẩm Mỹ (Mã: 198)
Nhận dạy môn toán các lớp 5,6,7 tại Cần Thơ, hóa lớp 8
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Hậu Giang
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-04-2014
- Ngày sinh: 10/09/1991
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Đaih học QTKD
- Đánh giá:
Gia sư: Trương Mạnh Thành (Mã: 197)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Vĩnh Long
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-03-2014
- Ngày sinh: 20/7/1992
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Hóa học
- Đánh giá:
Gia sư: Nguyễn Minh Tuấn (Mã: 196)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cái Răng - Cần Thơ
- Cấp nhật: 07-03-2014
- Ngày sinh: 17/09/1990
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Toán học
- Đánh giá:
Gia sư: Huỳnh Thị Mỹ Ngân (Mã: 187)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 06-26-2014
- Ngày sinh: 25/09/1992
- Giới tính: Nữ
- Chuyên môn: Toán học
- Đánh giá:
Gia sư: Ngô Mạnh Duy (Mã: 186)
nopic
- Điện thoại: 0907 551 651
- Quê quán: Cần Thơ
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Cấp nhật: 06-26-2014
- Ngày sinh: 14/11/1989
- Giới tính: Nam
- Chuyên môn: Vật Lý
- Đánh giá:

Thông báo