Hủy bỏ
Nội Quy Đăng Tin Mua Bán
1. Tin mua bán phải đăng vào đúng chuyên mục của mua bán.
2. Tên sản phẩm và nội dung chi tiết tin mua bán không được IN HOA.
3. Nội dung mua bán không kèm theo các từ ngữ có nội dung đồi trụy, liên quan đến chính trị, nhà nước.
4. Ghi rõ thông tin nơi bán và giao sản phẩm.
* Nếu các thành viên quy phạm từ nội quy (1 đến 3) ban quản trị sẽ xóa sản phẩm hoặc khóa tài khoản tùy theo mức độ vi phạm.