CẤP HỌC

GIA SƯ

2 buổi/tuần

3 buổi/tuần

4 buổi/tuần

Mầm non – Lớp 5

Sinh Viên

500

750

1000

Giáo Viên

600

900

1.200.000

Lớp 6 – Lớp 9

Sinh Viên

600

900

1.200.000

Giáo Viên

700

1.050.000

1.400.000

Lớp 10 – Lớp 12

Sinh Viên

700

1.050.000

1.400.000

Giáo Viên

800

1.200.000

1.600.000

Luyện thi Đại học

Sinh Viên

850

1.020.000

1.360.000

Giáo Viên

1.000.000

1.500.000

2.000.000

LTDH theo yêu cầu

Học viên Cao học

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Thạc sĩ

1.100.000

1.650.000

2.200.000

 

Ghi chú:

- Thời gian mỗi buổi dạy 90 phút

- Học phí cụ thể căn cứ trên bảng học phí tham khảo và có thể điều chỉnh tùy theo địa điểm dạy, năng lực gia sư (sao), phù hợp với yêu cầu của phụ huynh và gia sư

Thông báo