Chương Trình đại lý

Demo shop thời trang-Giang Gia chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm của Demo shop thời trang-Giang Gia. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là 5%.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.

Hỗ trợ kỹ thuật bởi Giang Gia 0939 776 246. Design By Tepreu.com
paymethods

Panel Tool

Reset